پذیرش و انتشار مقالات:

فصل‌نامه تخصصی «مطالعات مقارنه ای مذاهب اسلامی» از تمامی پژوهشگران علاقمند به این حوزه دعوت می‌نماید تا با رعایت نکات ذیل، مقالات خود را برای درج در این نشریه ارسال نمایند.

 • در این فصل‌نامه، مقالاتی انتشار می‌یابد که در عرصه مطالعات مقارن با رویکرد آموزشی، دینی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه های فقه، تاریخ، رجال، حدیث، تفسیر و کلام و فلسفه نگاشته شده است.
 • چاپ مقالات به شرطی مقدور است که حاوی موضوعات بدیع باشد.
 • متن مقالات ارسالی به زبان فارسی باشد.
 • مقالات ارسالی تحقیقی و مستند باشد.
 • مقالات ترجمه شده به همراه متن اصلی ارسال گردند.
 • مقالات ارسالی پیش از ارسال برای مجله نبایستی در مجله دیگری چاپ و یا برای مجله دیگری ارسال شده باشد. همچنین مقالاتی که با حمایت مراکز علمی و یا مؤسسات پژوهشی تدوین شده اند، تنها با اجازه رسمی مرکز حمایت کننده قابل بررسی است. بدیهی است مسئولیت جبران هزینه ها به عهده نویسنده است. فصل‌نامه حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ دانسته و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
 • مقالات دریافتی توسط هیأت تحریریه بررسی و پس از تأیید سردبیر، برای چاپ آماده می‌گردد.
 • فصل‌نامه در ویراستاری و تلخیص مقالات آزاد است.
 • نقل مطالب فصل‌نامه با ذکر مأخذ و نام نویسنده مجاز است.
 • مطالب مندرج در فصل‌نامه صرفا بیانگر دیدگاه‌های نویسنده می‌باشد

شیوه نامه تنظیم و ارسال مقالات

 • مشخصات کامل نویسنده (نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبه علمی / دانشگاهی، نشانی کامل، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک) همراه مقاله ارسال شود.
 • حجم مقاله 5000 کلمه تا 7000 باشد. مقالات با حجم بالا طبق صلاحدید هیات تحریریه و داوران مجله تلخیص خواهند شد.
 • مقالات در دو فرمت word و pdf و با فونت Noor Zar و اندازه 14 ارسال شود.
 • ارجاعات درون متنی، دقیق، به جا و طبق جدول ذیل تنظیم شده باشد.
 • ارجاعات بیش از سه سطر از ابتدای سطر بعد بدون پرانتز و با تورفتگی شروع شود.
 • ارجاعات کمتر از سه سطر در ادامه سطر و با پرانتز آورده شود.

جدول شیوه ارجاعات و کتابنامه نگاری

ارجاع درون متنی کتاب (نام خانوادگی نویسنده، تاریخ چاپ کتاب، شماره جلد، شماره صفحه) نمونه: (کلینی، 1407ق، ج4، ص 115)
ارجاع درون متنی مقالات (نام خانوادگی نویسنده، نام مجله، "عنوان مقاله"، شماره مجله، شماره صفحه) نمونه: (حبیبی تبار، پژوهش های اعتقادی کلامی، "تأملی پیرامون رجعت و رجعت کنندگان از نگاه عقل و نقل"، شماره 11، ص 30)
کتاب الکترونیک (نام خانوادگی نویسنده، تاریخ نشر، شماره جلد، شماره صفحه، آدرس الکترونیک) نمونه: (بن عبدالوهاب، 1421ق، ص 68، http://www.waqfeya.com)
مقالات الکترونیک (نام خانوادگی نویسنده، "عنوان مقاله"، نام سایت، آدرس الکترونیک) نمونه: (هاشمی شاهرودی، "پیوند عضو پس از قصاص"، موضوع شناسی فقهی، http://www.mozooshenasi.ir)
کتاب منتشر شده نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (تاریخ چاپ)، عنوان کتاب، محل چاپ: ناشر، نوبت چاپ. کلینی، محمد بن یعقوب، ( 1407ق)، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، اول.
مقاله منتشر شده نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (تاریخ نشر)، «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره مجله، صفحات مقاله. حبیبی تبار، حسین، (1392ش)، «تأملی پیرامون رجعت و رجعت کنندگان از نگاه عقل و نقل»، پژوهش های اعتقادی کلامی، شماره 11، ص 23 ـ50.